אפשר ללמוד על העבר משרידים שנותרו מתקופות קדומות . לאחרונה התגלו בעמק האלה שליד בית שמש שרידים של עיר עתיקה . מי גילה ומה התגלה ? בואו וקראו ... אחת הדרכים ללמוד על תקופות עתיקות היא דרך שרידים של בניינים או חפצים שנותרו מאותה תקופה . בדרך כלל השרידים אינם גלויים . במשך השנים הם התכסו בשכבות רבות של עפר , ולכן הם נסתרים עמוק באדמה . מדענים הנקראים ארכאולוגים חופרים ומחפשים שרידים מתקופות קדומות , ולפעמים מגלים שריד מעניין . העבודה של הארכאולוגים דומה במקצת לעבודה של בלשים שמחפשים רמזים והוכחות למשהו . גם הארכאולוגים מחפשים הוכחות לדברים שקרו מזמן . הם קוראים טקסטים עתיקים ) כמו התנ " ך ( שבהם מסופר , למשל , על יישוב קדום , ואז הם יוצאים לשטח ומחפשים שרידים כגון כלים , מטבעות ואפילו חלקי בניינים , שיוכיחו שבאמת היישוב שקראו עליו נמצא באותו מקום . מן השרידים שמצאו הם מנסים ללמוד על המקום בתקופה הקדומה . ולפעמים התהליך הוא הפוך : קודם מתגלים שרידים מתקופות עתיקות ) למשל : כשחופרים לצורך הקמת שכונה או סלילת כביש ( , ואז הארכאולוגים חוקרים לאיזו תקופה השרידים שייכים ומה אפשר ללמוד מהם על או...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית