א ֲני סופר סת "ם אבישי , אבא של הלל , הוא סופר סת "ם אבל לא סתם סופר ... לא , הוא לא כותב ספרים . אז מה הוא כותב ? קראו את הריאיון עם אבא של הלל ותגלו ... כתבה : איריס שילוני אייר : אביאל בסיל מה עושה סופר סת " ם ? סופר סת " ם כותב ספרי תורה , תפילין ומזוזות ) סת " ם = ראשי תיבות של שלושת אלה ( . ספרי תורה : בשבת ) וגם בימים שני וחמישי ( קוראים בתורה בבית הכנסת . ספר התורה שבבית הכנסת איננו ספר רגיל עם כריכה ודפים אלא מגילת קלף עשויה מעור של בעל חיים . תפילין : אלו הן שתי קופסיות קטנות , שבכל אחת מהן קלפים ועליהם כתובים קטעים מהתורה . בכל אחד מהקטעים מוזכרת המצווה להניח תפילין . מזוזות : מזוזה היא קלף עור שעליו כתובים שני קטעים מהתורה . לפי המסורת , את המזוזה קובעים בפתח של הבית , וגם בפתח כל חדר בתוך הבית . המזוזה מזכירה ליושבי הבית , בבואם ובצאתם , שהם חלק מהעם היהודי . כמה זמן לוקח לכתוב ספר תורה , למשל ? לסופר סת " ם לוקח בערך שנה לכתוב ספר תורה . מה מיוחד בכתיבה שכותב סופר סת " ם ? הכתב הוא כתב מיוחד , והוא נקרא כתב סת " ם . כותבים בדיו מיוחדת הנקראת דיו סת "ם ) שמייצרים לפי מתכון...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית