כתבה : יהודית טל יישובים משתנים . בדרך כלל הם גדלים , לפעמים הם קטנים , תושבים חדשים מגיעים - ואחרים עוזבים . גם העיר בית שמש עברה גלגולים ושינויים . תחנה ראשונה : עיר מקראית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית