1 חרדים הם א . שם נרדף לאנשים שחוששים . ב . אנשים דתיים שמחמירים בקיום המצוות . ג . אנשים שגרים בחדרה . ד . אנשים שחובשים כיפה . 2 איזה מהיישובים הבאים אינו יישוב חרדי ? א . בני ברק . ב . אלעד . ג . ראש פינה . ד . ביתר עילית . 3 ארכאולוג הוא א . מדען שחוקר שרידים עתיקים . ב . מדען שחוקר צמחים ובעלי חיים . ג . אדם שאוהב לשוחח עם אנשים . ד . אדם שממציא המצאות . 4 במאבק סביבתי א . מנסים למנוע פעולות שגורמות לזיהום אוויר . ב . מנסים למנוע בנייה בשטחים פתוחים . ג . מנסים להציל בעלי חיים נדירים . ד . כל התשובות נכונות . 5 פעיל חברתי הוא מישהו ש ... א . עושה הרבה מסיבות . ב . יש לו הרבה חברים . ג . פעיל מאוד בפייסבוק . ד . פועל כדי לתקן בעיות בחברה . 6 מעברה היא א . מעבר גבול . ב . מקום מגורים זמני ששימש לקליטת עולים . ג . מקום מיוחד בנמל לפריקת סחורות . ד . שם של יישוב בצפון הארץ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית