מולדת , חברה ואזרחות - ד הלל מבית שמש 6 גלגולו של יישוב 12 חסדי אלישבע או רוני יד 2 28 אני ואתה נשנה את העולם 20  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית