תרגיל 1 . 1 לפניכם צירופים . בכל צירוף הקיפו את המילה השאולה מלועזית ושערו מאיזו שפה היא שאולה . . 1 ארוחת גורמה . 2 כובע קסקט . 3 פסטה מקמח מלא . 4 בלוג אופנה . 2 לפניכם רשימת צירופים , ובהם שמות עצם מודגשים . . 1 מתאגרף ידוע . 2 י זּ ם מתחיל . 3 שׁ ף איטלקי . 4 מהנ דּ ס בניין א . ציינו את המשמעות המשותפת לשמות העצם המודגשים . ב . . 1 העתיקו את השם השונה מבחינת דרך התצורה . . 2 מהי דרך התצורה של השם שהעתקתם ? . 3 מהי דרך התצורה המשותפת לשאר השמות ? . 3 לפניכם שני שמות : בּ ל וֹ ן , בּטּ ח וֹ ן . א . ציינו את דרך התצורה של כל שם . ב . הביאו דוגמות משלכם לשמות שנוצרו בדרכי התצורה שציינתם . ג . לפניכם רשימת שמות . הקיפו את השמות שנוצרו בדרך התצורה של השם בּ ל וֹ ן . פנטזיה כּשּׁ ר וֹ ן טלפ וֹ ן בּ נק זרק וֹ ר שׁוֹ ק וֹ לד אמ בּוּ לנס תּ מצית מצר ךְ כל וֹ ר ע תּוֹ נ וּ ת סימפ וֹ ניה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית