תרגיל 1 לפניכם עשרה צירופים . ציינו את השורש ואת המשקל של כל אחד מהשמות המודגשים . היעזרו במחסן המשקלים . מחסן משקלים : התק טּ לות מק ֻ טּ ל מק טּ ל ק ּ וטל ק טּ לה ק טּ ל תרגיל 2 . 1 לפניכם שלושה צירופים , ובהם מילים מודגשות . . 1 נער בּ ז בּ זן . 2 חניך ציתן . 3 אדם סכסכן א . ציינו את המשמעות המשותפת למילים המודגשות . ב . ציינו את המשקל המשותף למילים המודגשות . ג . . 1 העתיקו את השם השונה מבחינת הגזרה , וציינו את גזרתו . . 2 ציינו את הגזרה המשותפת לשני השמות האחרים . . 2 לפניכם שלושה צירופים נוספים , ובהם שמות מודגשים . . 1 מתכנתת מוכשרת . 2 מתדלק חרוץ . 3 מהנ דּ ס בניין א . מה משותף לשמות המודגשים ? פרטו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית