תרגיל 1 . 1 לפניכם שמות פעולה . מתחו קו בין שם הפעולה לבין הבניין שממנו הוא נגזר . הזמנה קל ר ּ וגל התפעל התר גּׁ וגת הפעיל ה צּ מדות פיעל צמיחה נפעל . 2 לפניכם קטע בנושא חידושי האקדמיה ללשון עברית . קראו את הקטע וענו על השאלה שאחריו . איני מתי מּ רת להכיר את כל חידושי השפה העברית , אך אני עוקבת אחר הפרסומים מדי פעם בפעם . בשבוע שעבר קראתי כי המילה " זלולת " היא המילה העברית ל " ג ' אנק פוד " . כמו כן ח דּ ש ׁה האקדמיה את המילה " עוגונית " , שפירושה " קאפקייק " . המונח " תמונה מזהה " ( = תמונת פספורט ) נק בּ ע בהשראת המונח " תעודה מזהה " . שני חידושים בתחום המשפחה : אחרי חידוש המילה " חימש " , שהוא בן הנין , האקדמיה א שּׁ רה את המילה " נכדן " לנכד האח . כדי להבין את מקבילתן העברית של מילים לועזיות , התקנ תּ י בטלפון הנייד שלי את היישומון ( = אפליקציה ) שנקרא " חלופון " , וכך אני מק בּ לת בלחיצת כפתור את החידושים העבריים למילים הלועזיות . בקטע הודגשו פעלים . השלימו את הטבלה שלפניכם . תרגיל 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית