. 1 שלוש אחיות לומדות בבית הספר : חני לומדת בכתה ד . יעל לומדת בכתה א . אסתילומדת בכתה ו . א . מי האחות הצעירה ? ב . מי האחות הבכורה ? איך ידעתם מי האחות הצעירה ומי הבכורה ? אילו עוד מקרים אתם מכירים , שבהם משתמשים באותיות לסימון סדר ? ( הסתכלו , למשל , באיור הלוח שמשמאל . ) ג . באיזו כתה תלמד חני בעוד שנתים ? ד . באיזו כתה למדה אסתי בשנה שעברה ? ה . בעוד כמה שנים תלמד יעל בכתה ד ? ו . באיזו כתה תלמדו אתם בעוד 5 שנים ? הקיפו את הצורה המתאימה ביותר לקבוצה . . 2 השלימו את הטבלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית