השׁעה . 8 א ֵ יךְ רוֹאים את השׁעה בּשׁעוֹן ? . 1 כתבו את השעה . המחוג הקטן בשעון מורה על השעה . בכל שעה המחוג הגדול משלים סיבוב אחד בשעון . . 2 עזרו לשמעון להבין – ענו לפי הספורים המצירים . א  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית