. 1 שני אחים , מאיר ומנחם , חולקים את הכל שוה בשוה . ביום ההלדת קבל מנחם הרבה דברים . עזרו לו לתת למאיר חצי ממה שקבל . בכל סעיף צבעו חצי ממה שקבל מנחם . . 2 הנה עוד מתנות שקבל מאיר . כמה פריטים יתן ליאיר ? השלימו . ( אפשר לצבע חצי מהפריטים . ) א סך הכל : 6 כדורים חצי : כדורים ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית