כמה כתמים על כל חפושית ? מר משה רוצה להדביק על החפושיות האלה 15 כתמים . הוא אינו יודע כיצד לחלק אותם שוה בשוה . האם תוכלו לעזר לו ? ישׁ לי רעיוֹן : בּ כל פּעם וּלפי הסדר אד בּ יק כּתם אחד על כּ ל ח פּ וּשׁית . מומלץ לבצע פעילויות כאלה עם התלמידים בעצמים קטנים שישמשו כתמים . . 1 כמה כתמים יהיו על כל חפושית ? צירו את הכתמים על החפושיות והשלימו . דגמה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית