ד חפושיות כתמים על כל חפושית כתמים בסך הכל תרגיל כּפל ה חפושיות כתמים על כל חפושית כתמים בסך הכל תרגיל כּפל ו חפושיות כתמים על כל חפושית כתמים בסך הכל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית