מר משה מרכיב רכבות צעצוע של חפושיות . הוא מדביק עליהן כתמים לפי הכלל הזה : על כל אחת מהחפושיות ברכבת צריך להיות אותו מספר כתמים . הרכּבת מתאימה לכּלל שׁלי - על כּל חפּוּשׁית ישׁ 3 כּתמים . . 1 סמנו את הרכבות המתאימות לכלל . חשוב שהתלמידים יתארו כל רכבת במילים וידעו להסביר מדוע הרכבת מתאימה לכלל או אינה מתאימה . . 2 השלימו את המספרים החסרים בכל תאור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית