. 1 • קראו את הבעיה והקיפו בה את השלם . • השלימו את התבנית וכתבו תרגיל ותשובה . בחצר 4 ילדות קופצות ו 3 ילדות עומדות . כמה ילדות בחצר ? דגמה תרגיל : תשובה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית