ב לשושי ולריקי יש 14 בבות בסך הכל : לשושי יש 9 בבות , ולריקי יש 5 בבות . בבות של שושי • בבות של ריקי • בבות בסך הכל • ילדים ג אלי משחק ב 7 צעצועים , וצבי משחק ב 3 קביות . שניהם יחד משחקים ב 10 צעצועים . צעצועים • קביות • אלי • צבי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית