. 1 הדביקו את הקבוצה החסרה בתבנית חלק חלק שלם . מעמוד זה ואילך משתמשים במדבקות מדף המדבקות שבמארז האבזרים . . 2 הדביקו את הקבוצות החסרות . . 3 אם הקבוצות מתאימות לתבנית - הדביקו אותן בתבנית . אם לא – סמנו עליהן . X איזו פטריה יוצאת דפן ? הקיפו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית