. 1 מתחו קוים מכל קבוצה אל כל השמות המתאימים לה . . 2 מתחו קוים מכל שם אל כל הקבוצות המתאימות לו . מדוע שמות מסוימים מתאימים לכל הקבוצות , ואילו שמות אחרים מתאימים רק לקבוצות מסוימות ? . 3 השלימו מספרים לפי הציורים . א  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית