. 20 השלימו . . 21 השלימו את התרגילים . . 22 פתרו . 3 + 4 + 4 = א = 6 + 3 + 5 ב = 12 - 3 - 9 ג = 14 - 6 - 6 ד = 6 + 8 - 5 ה = 16 - 8 + 4 + 1 ו + - אתגר 23. כתבו או .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית