מחברים בעזרת 10 פתרו את התרגיל בדסקיות על דף הפסים : יעל פתרה כך : 9 + 3 = אני העברתי דסקית כּחלה אחת למעלה כּדי להשׁלים שׁוּרה שׁלמה שׁל . 10 9 + 3 =  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית