חבור : אחד החלקים הוא 5 = 5 + 6 כיצד נפתר את התרגיל ? א . השתמשו בדף הפסים ובדסקיות : • בנו כל חלק בדסקיות בצבע אחר . • צרפו את החלקים ופתרו את התרגיל . 11 = 5 + 6 ב . השוו את דרך הפתרון שלכם עם הפתרונות של החברים . בּמקוֹם להשׁתמשׁ בּפסים ודסקיוֹת אפשׁר לציר " בּקצוּר " כּךְ : . 1 פתרו . אפשר להעזר בדסקיות על פסים או ב " ציור בקצור " . = 9 + 5 א = 5 + 7 ב = 12 + 5 ג  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית