תכן הענינים א . אחד החלקים הוא 4 ............................................................. 5 ב . נעזרים ב 18 ............................................................................ 10 ג . פותרים תרגילים ..................................................................... 28 אבזרים לפרק דף פסים מחיק ודסקיות ( במארז האבזרים )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית