חבור וחסור עד - 20 חלק ב ............................................... 3 בעיות חבוריות ........................................................................ 61 כפל עד 113 ............................................................................... 20 נושאים נוספים ( הכרת החצי , מדידת זמן , גימטריה ) .................... 145 אבזרים לספר מארז אבזרים מסלולים פלוס לכיתה א פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי איורים : אלכס מליק אדמוב , Shutterstock . com / asap creative © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית התשע " ו -2016 קריית משה רואו , רח ’ קלאוזנר , 16 תל אביב , ת ” ד , 39513 מיקוד 6139401 צוות המתמטיקה : טל ’ , math @ cet . ac . il , 03 - 6460177 מוקד תמיכה טלפוני : בשעות 18 : 00 - 8 : 00 המספק תמיכה מקצועית : -1 800 - 366 - 555 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחומר זה , מוגנות . אין לשכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית