. 1 התבוננו במספרים שבלוח המאה ונסו למצא דברים מענינים . איך המספרים מסודרים בלוח ? מה משותף למספרים בשורה של הפיל ? של הכלב ? של החתול ? בטור של האריה ? בטור של הארנב ? . 2 א . מצאו בלוח את המספר 35 והקיפו אותו . ב . כתבו עוד שלושה מספרים הנמצאים בשורה של . 35 , , ג . כתבו עוד שלושה מספרים הנמצאים בטור של . 35 מה מסתתר מאחורי הקפוד ? הקיפו . . 3 השלימו את המספרים החסרים בלוח המאה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית