. 1 השלימו את הסדרות . א כמה קביות שוקולד יש בכל טבלה ? ב כמה עלי כותרת יש בכל עציץ ? ג כמהדבדבנים יש בכל מגש ? ד כמה ברבורים יש בכל אגם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית