. 1 האם המספר זוגי או אי זוגי ? בדקו בעזרת פסי העשר והדסקיות וסמנו . דגמה אפשׁר לחלק 34 דסקיוֹת לשׁתי קבוּצוֹת שׁווֹת ‚ ולכן המספּר 34 הוּא זוּגי . 40 זוגי / אי זוגי 52 זוגי / אי זוגי 60 זוגי / אי זוגי 70 זוגי / אי זוגי 80 זוגי / אי זוגי 100 זוגי / אי זוגי 41 זוגי / אי זוגי 42 זוגי / אי זוגי 43 זוגי / אי זוגי 48 זוגי / אי זוגי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית