מספרים שאפשר לבנות רק מפסי עשר מלאים נקראים עשרות שלמות . . 1 כתבו את המספר המתאים לכל ציור . מה משותף לסעיפים ב ו - ד ? כאן ובהמשך משתמשים בדסקיות ובפסי קרטון לגזירה ( ממארז האבזרים ) .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית