. 1 ילדיהכתה אוספים כרטיסים . בהפסקות הם משחקים – מרויחים ומפסידים . כמה כרטיסים יהיו לכל ילד בסוף יום הלמודים ? השלימו בטבלה . מומלץ לדון בכל סעיף : האם בסוף יום הלימודים יש לכל ילד יותר כרטיסים מאשר בבוקר ? פחות ? אותו מספר ? הסבירו מדוע . . 2 למשה היו בבקר 10 כרטיסים . בסוף יום הלמודים היו לו 14 כרטיסים . איך זה קרה ? מצאו אפשרויות שונות . מומלץ לדון עם התלמידים על תשובותיהם ולהדגיש את ריבוי התשובות . . 3 פתרו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית