אני פּוֹתרת בּעזרת "ציוּר בּקצוּר " . לפעמים אני צריכה לציר את חמשׁ הדסקיוֹת על הפּס כּדי לפתר . אני מעדיפה לפתר בּעזרת דסקיוֹת על פּסים . . 2 פתרו ( אפשר להעזר בדסקיות על פסים או ב " ציור בקצור " ) . א = -15 3 ב = -15 12 ג = -15 5 ד = -15 14 12 שקלים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית