. 1 כמה עוגות מנחות על שני המדפים ? . 2 הקיפו את הכמות שמבקשים . כמה עוגות ישארו על המדפים ? אפשר להקיף את הכמות בדרכים שונות , ואולם חשוב לעודד את התלמידים להקיף כך שיוכלו לזהות את שני החלקים ללא מנייה . מה דומה ומה שונה בסעיפים א ו - ב ? בסעיפים א ו - ג ? . 3 השלימו את השלם ואת החלקים וכתבו ארבעה תרגילים מתאימים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית