המורה מקריא / ה כל הגמדים בעיר הגדולה חובשים על ראשם מצנפת סגלה . על כל מצנפת רקום מספר , כדי שהמצנפות לא יראו אותו הדבר . יש לגמדים הרגל שעליו הם מקפידים – מצנפות לעולם לא חובשים במפגשים . לכן כאשר הם נמצאים יחדו , הם תולים כל מצנפת לפי הסדר על קולב . הגמדים חגגו יום הולדת . ראשונים הגיעו לחגיגה שלושת הגמדים האלה . איך הם י ֵ דעו היכן לתלות את המצנפות ? . 1 הגמדים נפגשו לארוחת ערב . מי לא הגיע לארוחה ? כתבו את המספרים של המצנפות החסרות . . 2 המצנפות נפלו מהמתלה . עזרו לגמדים : חברו בקו כל מצנפת לוו המתאים . א  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית