. 23 כתבו מהו השלם ומהם החלקים והשלימו את התרגיל . א השלם : החלקים : ב השלם : החלקים : ג השלם : החלקים : צבעו לפי הדגם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית