. 1 בדקו אם מספר הצורות הוא זוגי או אי זוגי וסמנו . מומלץ לדון בכל סעיף : איך בדקתם אם המספר המתאים לכמות הוא זוגי או אי - זוגי ? האם אפשר לבדוק בדרך נוספת ? בשלב זה התלמידים יודעים לבדוק זוגיות גם על ידי חלוקה לזוגות וגם על ידי חלוקה לשתי קבוצות שוות . האם המספר 20 הוא זוגי או אי - זוגי ? נמקו . איזו מנת גלידה יוצאת דפן ? הקיפו אותה . . 2 כמה גלגלים ? כתבו בכל שורה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית