. 1 במסבה של אלי יהיו 12 משתתפים . אלי הכין למסבה כלי אכל וסכריות . הקיפו את הכמות הדרושה לאלי מכל דבר . מומלץ לדון בדרכים השונות שבהן הקיפו התלמידים את הפריטים . שאלות נוספות לדיון : כמה צלחות הכין אלי ? כמה כוסות ? כמה סכינים ? כמה מזלגות ? ממה הכין יותר מדי ? ממה הכין את הכמות הדרושה בדיוק ? האם יישארו סוכריות לאחר שיחלק סוכרייה אחת לכל משתתף ? . 2 כמה פרחים מכל סוג יש בכדים שבחנות ? . 3 אורית רוצה לקנות זר פרחים לכבוד שבת . הקיפו את הזר שאפשר להכין לה מהפרחים שבחנות . . 4 א . הכינו לאלי זר יום הלדת מ 20 פרחים . ( השתמשו במדבקות שבמארז האבזרים . )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית