המספרים עד - 20 הכרה ומבנה ....................................... 3 חבור וחסור עד - 20 חלק א ............................................... 71 המספרים עד 145 ................................................................. 100 אבזרים לספר מארז אבזרים מסלולים פלוס לכיתה א פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי איורים : אלכס מליק אדמוב , Shutterstock . com / asap creative © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית תשע " ו -2016 קריית משה רואו , רח ’ קלאוזנר , 16 תל אביב , ת ” ד , 39513 מיקוד 6139401 צוות המתמטיקה : טל ’ math @ cet . ac . il , 03 - 6460177 מוקד תמיכה טלפוני של מטח : בשעות 18 : 00 - 8 : 00 המספק תמיכה מקצועית : -1 800 - 366 - 555 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחומר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , לתרגם , וכן אין לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית