הכנה למסע פתגם ידוע אומר : אנשים רבים מעידים כי נתינת הצדקה שלהם הביאה להם עושר כלשהו - גשמי , רוחני , שכלי וכדומה . שאלו אנשים אם הם מכירים סיפור כזה - על אדם שנתן צדקה ובעקבות כך התעשר במשהו - והעלו את סיפורם על הכתב . יוצאים לדרך צדקה היא אבן יסוד בתורת ישראל . היום נלמד על שני סוגי נתינת צדקה , ונברר לאיזה מהם משתייכת הצדקה שאנו נותנים . אתם רוצים לדעת מה חושבים אדמו " ר הזקן והרבי על הצדקה שלנו ? קדימה , נצא למסע ונברר ... דרך צלחה !!!  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק