3 נציג את חמש הדרגות בעבודת ה ' באמצעות שרטוט : שרטטו גרם מדרגות כבדוגמה . ציינו ליד כל מדרגה את הדרגה בעבודת ה ' לפי סדר יורד . כתבו ליד לכל דמות את פירוט מצבה הנפשי : מצליח / לא מצליח לשלוט על ..., נכשל / לא נכשל בעברה . חשבו – האם הדמויות יכולות לרדת ולעלות במדרגות ? במה תלוי הדבר ? בתניא מציג האדמו " ר הזקן את הדרגה שאליה כל יהודי צריך ויכול להשתדל להגיע . מהגדרת דרגה זו נוכל להסיק מהם גבולות השליטה העצמית והיכולת של כל יהודי : מקור 1 4 העתיקו למחברתכם את מילות התניא המורות לכל יהודי ויהודי את הדרגה שאליה הוא יכול וצריך לשאוף . 5 מיהו ה ' בינוני ' ? מהם גבולות השליטה העצמית שלו ? באיזה תחום הוא מצליח להדוף את הרע ובאיזה תחום לא ? 6 איזו מהאמירות הבאות היא אמירתו של ' בינוני ' ? אני וה ' זה דבר אחד , מעולם לא היה לי רצון שאינו מכוון לרצון ה ' . לרגע התאוותי לדבר האסור אך כמובן שלא אכשל בעברה זו .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק