אנס ( אנ וּ ס ) מכרח . מקרה שבו האדם מ צּדּ ו רוצה לקים מצוה ויש כח חיצוני המקשה עליו לקים זאת . לדגמה : אדם שנמצא במקום נ דּ ח בחג הסכות ואין ברשותו לולב ואתרוג הרי הוא ' אנוס ' . בּ דע תּ ו ( י שׁ בּ דע תּ ו / היתה דע תּ ו ) יש משקל רב לדעתו ולכונתו של האדם בעת קיום מצוות התורה . לדגמה : אדם שהניח תפלין ופשט אותן , אבל היה בדעתו לחזר ולהניחן – אינו צריך לשוב ולברך מחדש על הנחת התפלין ( בתנאים מסימים ) . ראו גם : ' כונה ' . בּ טלה דע תּ ו  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק