אין ר וּ ח חכמים נוחה הימ נּוּ ישנם כמה ענינים שבהם לא הנחו חכמים כיצד לנהג – לא אסר וּ וגם לא ח יּ ב וּ לנהג אחרת , אך הביעו הס תּיּ ג וּ ת מהמע שׂ ה , והודיעו שמי שנוהג כך – ' אין רוח חכמים נוחה הימנו ' . לדגמה : לאחר שהמוכר וה קּ ונה הגיעו לסכום על המחיר ועדין לא ע שׂ ו קנין – לא ראוי שאחד מהם יתחרט . ומי שמתחרט – ' אין רוח חכמים נוחה הימנו ' . בּ דיעבד , לכ תּ ח לּ ה ' דיעבד ' היא מלה בארמית שתרגומ הּ הוא : ' אם ע שׂ ה ' . בדרך כלל מופיע ב טּ וי זה כאשר נע שׂ ה דּ בר שלא כפי דּ רישות ההלכה המקוריות – ואז מורה לנו ההלכה מה עלינו לע שׂ ות כעת . מלה זו מנגדת למלה ' לכ תּ ח לּ ה ' – כיצד ראוי היה לנהג . לדגמה : לכ תּ ח לּ ה , יש להקים סכה בצורה כזאת שהסכך לא יתמך על ידי חפצים המקבלים טמאה . בּ דיעבד , אם כבר הוקמה סכה והסכך שעליה נתמך על ידי חפצים המקבלים טמאה – אפשר לשבת בסכה זו ולקים את המצוה ואף לברך . דין ( מן הדין , מעקר הדין )  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק