יוצא לאור על ידי רשת אוהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארה "ק אגף תכניות לימוד וספרי לימוד יו " ר : הרב יוסף יצחק אהרונוב מנהל כללי : הרב אליהו קריצבסקי מנהלת האגף לתכניות לימודים : הגב ' חנה פלדמן עריכה : גב ' אורה קפלון , הרב אלישיב קפלון עריכה דידקטית : גב ' אורה קפלון כתיבה : הרב יעקב זלמנוב , הרב אריק לוייב , הרב אלישיב קפלון עריכה הלכתית : הרב מנחם מענדל רייצעס ייעוץ תורני : הרב יוסף שמחה גינזבורג עריכת לשון : הדס אחיטוב , שלומית זמיר ניקוד : ר ' אב " י פרלשטיין , ר ' מנחם מענדל אייזנברג הגהה : ר ' אב " י פרלשטיין עיצוב גרפי ועטיפה : קריאייטיב מיזם מ שגי בסיס בהלכה לתלמידים  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק