שיעורי הפריון בשנים 1960 ו - , 1995 עמ ' 41 התפלגות שיעורי הפריון בשנים 1960 ו - , 1995 עמ ' 42 העלייה בגיל הנישואין ( בממוצע ) , עמ ' 43 תחילת התהליך של ירידה ברמת הפריון , עמ ' 46 מחיר העימותים האלימים במזרח התיכון ובצפון אפריקה , 1993 - 1948 עמ ' 55 החלוקה האתנית העיקרית של העולם הערבי בתחילת שנות ה - , 90 עמ ' 56 אוכלוסיית הזרים במשקי הנפט במפרץ ( באלפים ) , עמ ' 68 תקופות פוליטיות - כלכליות בקהיר , עמ ' 104 גידול אוכלוסיית קהיר , , 1995 - 1882 עמ ' 111 הביטוי של תיאוריית מדרג הגודל בברית האמירויות הערביות , עמ ' 121 מגמת העיור באזור אל - עין ( , ( 1995 - 1967 עמ ' 122 נתונים בסיסיים על הכפרים ועל ההגירה ( הגירת עובדים מ - 6 כפרים במצרים ) , עמ ' 134 השימוש בכספים ( הגירת עובדים מ - 6 כפרים במצרים ) , עמ ' 136 מחיר חבית נפט , , 2000 - 1970 עמ ' 144 ההכנסות מנפט במבחר מדינות במזרח התיכון , עמ ' 145 עתודות הנפט והפקת נפט במדינות הנפט העיקריות , עמ ' 145 הפקה וצריכה של נפט בערב הסעודית , , 2001 - 1980 עמ ' 146 הפקה וצריכה של נפט באירן , , 2001 - 1971 עמ ' 146 הפקה וצריכה של נפט בעירק ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך