מרחבים עירוניים בקהיר לפי תקופות פוליטיות - כלכליות , עמ ' 105 " מפת האוכלוסין החדשה של מצרים " - בתקופת השלטון הסוציאליסטי , , 1983 עמ ' 114 תקופת המעבר הקפיטליסטית - פרוורי קהיר בעתיד , עמ ' 116 אזור אל - עין , עמ ' 123 העיר אל - עין , עמ ' 126 ששת הכפרים שהשתתפו במחקר ( הגירת עובדים ממצרים ) , עמ ' 133 יעדי התיירות העיקריים בתימן , עמ ' 183 ריבוי טבעי ופריון , עמ ' 219 התפלגות האוכלוסייה , לפי קבוצות אתניות ולפי דת , עמ ' 221 מאפייני סחר חוץ ותוצר מקומי גולמי ( תמ " ג ) , עמ ' 225 תמ " ג לנפש , צריכת חשמל ומספר כלי רכב , עמ ' 227 שיעור העיור ותפרוסת המרכזים העירוניים הראשיים , עמ ' 228 דמשק - שימושי קרקע , עמ ' 229 צריכת המים ותרומת החקלאות לתמ " ג , עמ ' 230 תוכנית 2017 במצרים , עמ ' 231  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך