נתוני HDI ( מדד רמת הפיתוח האנושי ) במבחר מדינות בעולם מדד רמת הפיתוח האנושי של האו " ם : ( Human Developing Index ( HDI מדד המודד את הרמה החברתית - כלכלית של אוכלוסייה במדינה מסוימת . המדד הוא שקלול של כמה משתנים : תוחלת החיים , רמת ההשכלה ( שיעור יודעי קרוא וכתוב , שיעור גידול הנרשמים לבי " ס יסודי , לתיכון ולאוניברסיטאות ) , ורמת החיים ( ההכנסה הממוצעת לנפש בהשוואה לכוח הקנייה המקומי ) . המדד משמש גם להשוואה בין מדינות וגם לדירוגן - מהמדינה הכי מפותחת ועד למדינה הפחות מפותחת . רמת הפיתוח מבוטאת במספר שערכו נע בין 0 ל - . 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך