תקציר הסקירה מציגה כמה בעיות סביבה באירן ומתמקדת בעיקר בזיהום האוויר . רמת זיהום האוויר באזורים העירוניים באירן , ובייחוד בעיר הבירה טהרן , גבוהה ביותר . גידול האוכלוסייה , העלייה בצריכת האנרגיה ובמספר כלי הרכב - הם הגורמים העיקריים לעלייה ברמת זיהום האוויר . באירן יש שפע של נפט וגז טבעי שהם משאבים מתכלים , ולכן השימוש במקורות אנרגיה מתחדשים - בעיקר כאלה המנצלים את כוח המים או את הרוח - הוא קטן . משאבים מתכלים הם לרוב פחות ידידותיים לסביבה ופוגעים בה . הסקירה מדגישה , שעל אירן לנקוט צעדים ארוכי טווח לשמירת הסביבה , כגון : פיתוח מערכות התחבורה הציבורית , הפסקת השימוש בכלי רכב ישנים , שימוש בדלק נטול עופרת , ייעול משק האנרגיה והגברת השימוש במקורות אנרגיה מתחדשים . ( העורכים ) מבוא אירן ניצבת לפני בעיות סביבה רבות , ובכמה מהן היא מטפלת רק עתה , לאחר שנגרמו נזקים חמורים לסביבה . אמנם בשנת 1971 הוקם באירן המשרד לאיכות הסביבה , אך בעיות הסביבה שהטיפול בהן הוא לרוב טיפול ארוך טווח , נדחקו על ידי הנושאים המדיניים שהטיפול בהם היה קצר טווח . בשנות ה - , 70 במסגרת המאמצים לשמירת הסביבה , הוקמו בא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך