תקציר הסקירה מציגה בעיות של איכות הסביבה בטורקיה ומתמקדת בשתי בעיות מרכזיות : זיהום הים והחופים , וזיהום האוויר . זיהום הסביבה הימית נגרם כתוצאה מתנועה גוברת של מכליות נפט בנתיבי השיט בתחומה של טורקיה . מכיוון שטורקיה מייבאת נפט , ומכיוון שהיא משמשת ארץ מעבר למכליות נפט מאסיה לאירופה ולשווקים שונים ברחבי העולם , נתיבי השיט שבתחומה הולכים ומזדהמים . נראה שבעיה זו תלך ותחריף , ולכן חשוב לנקוט צעדים מונעים . צמיחה כלכלית בטורקיה במהלך שנות ה - 90 גררה עלייה בצריכת אנרגיה והעלתה את רמת זיהום האוויר באזורים תעשייתיים ועירוניים . שימוש יעיל באנרגיה מחייב נקיטת כמה צעדים , ובהם : מעבר לגז טבעי , שהוא ידידותי יותר לסביבה ; עריכת רפורמה במחירים ; ועידוד חיסכון באנרגיה . בטורקיה יש מקורות אנרגיה מתחדשים , והיא השכילה לעשות בהם שימוש , ובעיקר בכוח הידרואלקטרי . עם זאת , טורקיה נדרשת להרחיב את המחקר והפיתוח בתחום ולעודד את האוכלוסייה להשתמש במקורות אנרגיה מתחדשים . טורקיה עושה מאמצים להתמודד עם בעיות הסביבה , גם מכיוון שהיא מעוניינת להתקבל כחברה מלאה באיחוד האירופי , ולשם כך עליה לעמוד בדרישות התק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך