עיבוד ממאמרם של : ניקולס ס ' הופקינס וזוהיר ר ' מהנה Nicholas S . Hopkins & Sohair R . Mehanna תקציר מאמר זה סוקר פעולות שונות שתושבים במצרים נוקטים כדי להתמודד עם בעיות של איכות הסביבה שבאזור מגוריהם . המאמר מתבסס על מחקר שדה שנעשה בשנים 1995 ו - 1997 ב - 3 מקומות בקהיר רבתי וכן בכפר אחד מצפון לעיר . המחברים מציגים את דפוסי הפעולה במקומות הללו ומדגישים שהפעולות ננקטות בדרך כלל בידי אנשים פרטיים או קבוצות קטנות , ולא בידי ארגונים או תנועות חברתיות כלשהן . התארגנות של תנועות חברתיות נמנעת , בין היתר , מכיוון שבמצרים מוטלות מגבלות על פעילות ציבורית פוליטית . רוב המרואיינים שהשתתפו במחקר ראו בממשלה גוף שחובתו להיאבק בזיהום הסביבתי , אך אין הוא עושה די לפתרון הבעיות . המחקר גם בוחן כיצד נבנה הידע של הפרט על מצב הסביבה , וטוען שאמנם אמצעי התקשורת מבליטים ומדגישים נושאים הקשורים בסביבה , אך כאשר אנשים מגדירים את הבעיות של איכות הסביבה , רובם נוטים להסתמך על ידע שנצבר דרך ניסיונם האישי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך