מוקדי דיון גורמים מעודדים וגורמים מגבילים את התיירות בתימן ובמדינות אחרות במזרח התיכון . הבדלים פוליטיים - כלכליים בין שני חלקי תימן - הצפון והדרום - והשפעתם על התיירות . יעדים ותוכניות לפיתוח התיירות בתימן המאוחדת . מגמות בתיירות פנים בתימן ובמדינות אחרות במזרח התיכון . מקורות 1 . Hamalainen , P ,. Yemen . Lonely Planet Publications . Hawthorn , Victoria , 1996 . 2 . Thomas , A ,. Third World Atlas . 2 edn . Open University Press , Buckingham , 1994 . 3 . Mansfield . P ,. The Arabs , 3 edn . Penguin Books , London , 1992 . p . 382 . 4 . Wenner , M ,. " National integration and national security : the case of Yemen " . In The Many Faces of , National Security in the Arab World . Ed . B . Korany , P . Noble and R . Bryren . Macmillan . Basingstoke 1993 , p . 177 . 5 . Boniface , B . and Cooper . C ,. The Geography of Travel and Tourism . Butterworth Heineman . Oxford , 1994 . 6 . Burton . R ,. Travel Geography . Pitman , London . 1991 . 7 . WTO . Tourism Market Trends in the Expanded Mi...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך