קונרד שליפהקה Konard Schliephake תקציר המאמר עוסק בהתפתחותה של התעשייה בערב הסעודית , תעשייה המבוססת בעיקר על שימוש בחומרי גלם מקומיים - נפט גולמי וגז טבעי . המחבר מציג את מטרות הפיתוח התעשייתי שהנחו את קובעי המדיניות הכלכלית בערב הסעודית , ומדגיש שאחת המטרות המרכזיות שעמדה לפניהם היא הגדלת מגוון המוצרים לייצוא . הוא מתייחס לשיקולים שעל פיהם נבחרים המוצרים ולשיקולים שעל פיהם נבחרים המקומות המתאימים ביותר להקמת מרכזי תעשייה חדשים . לצד תיאור ההתקדמות העצומה שחלה בענף התעשייה בערב הסעודית , המחבר מצביע על שורה של גורמים המגבילים את הפיתוח התעשייתי , והם : תנאי הסביבה הקשים , הישענות על כוח עבודה זר , התלות במערכת הכלכלית הגלובלית ועוד . לאורך המאמר , המחבר מעורר את שאלת יחסי הגומלין בין האסלאם - שיש הנוטים לראות בו גורם העלול לעכב פיתוח תעשייתי - לבין התעשייה במדינה . הוא עומד על כך שחוקי האסלאם אינם בולמים את מאמציה של המדינה להביא רווחה כלכלית לאזרחיה - באמצעות תיעוש המבוסס על טכנולוגיות מתקדמות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך