טוני אלן Tony Allan תקציר המחסור במים הוא אחת הבעיות הקשות במזרח התיכון ומן הסוגיות המכבידות ביותר על הממשלות של מדינות האזור . המחסור , שהלך והחריף בעשורים האחרונים של המאה ה - , 20 נתפס על ידי רבים כסיבה להתלקחות אפשרית של עימותים אלימים באזור . אף שאין להסיק מכך על הבאות , עד כה התבדו חששות אלו . מאמר זה תולה את ההסבר לכך במדיניות הסחר של הממשלות במדינות המזרח התיכון . מרכיב מרכזי במדיניות הסחר הזו הוא ייבוא של "מים וירטואליים " - אותם מים שהתוצרת החקלאית המיובאת מכילה . לדעת המחבר , על מדינות האזור לחזק מגמה זו ולהמשיך ולייבא מזון מחוץ לארץ . בהמשך המאמר המחבר מציע פעולות נוספות שיסייעו להתמודד עם מצוקת המים באזור . ( העורכים )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך