ג ' מיל ע ' מוב ארכ Jamil A . Mubarak תקציר המדינות במזרח התיכון ובצפון אפריקה , הסובלות ממחסור במשאבים טבעיים הנחוצים לפיתוח החקלאות , ייאלצו לעבור שינויים דרמתיים במגזר החקלאי שלהן . לדעתו של המחבר , המדינות באזור צריכות לכונן מדיניות חקלאית חדשה , המבוססת על יעילות וכדאיות כלכלית , וזאת כדי למנוע ניצול יתר ודלדול של מים וקרקע , וכדי למנוע שימוש בזבזני ולא יעיל בהם . בתכנון נכון וקפדני תביא מדיניות חדשה זו ברכה למדינות , אך היא גם תוביל לצמצום המגזר החקלאי , ולכך יהיו השפעות כלכליות וחברתיות שונות , כגון : גידול העוני בכפרים ; האצת ההגירה מהכפרים לערים ; עלייה במחירי המזון . המחבר מדגיש שההשפעות של המדיניות החדשה יהיו שונות ממדינה למדינה . על כל מדינה להעריך את ההשפעות ולהיערך לקראתן בקפידה , כדי לא לסכן את הפיתוח הכלכלי הכולל ואת היציבות החברתית - פוליטית במדינה . המחבר מציין ששינוי המדיניות הוא תהליך קשה ודורש החלטות נועזות , ועל ממשלות האזור למצוא את האומץ לקבל אותן , כדי לאפשר פיתוח כלכלי במדינותיהן . ( העורכים )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך